این بحث در مورد کشور سوئد است. منظره زیبا از کشور سوئد و به طور خلاصه در مورد آنچه سوئدی, سوئدی, شیوه زندگی, سوئدی, آب و هوا دستمزد در سوئد. استکهلم, گوتنبرگ و مالمو.

است وجود دارد یک خانواده سوئدی است.

کجا بوفه

ترکیب — متعلق به پیمانکار است.

مجوز: (.)

این آهنگ متعلق به هنرمند است.

مجوز: (.)

About