خانمها سلام اسم من دیوید سال و یک پدر از دختر من آسان و آسان برای خنده و یک نگاه مثبت در بسیاری از چیزهایی در زندگی است. من می گویم من فیزیک در بدنسازی — روز هفته اما من نه به عنوان یک مخلوق من فقط می خواستم به در وضعیت خوب.

من بهشت که در آن با استفاده از من برای صرف تعطیلات با دختر کوچک یک خانه را تعمیر و به عنوان یک سرگرمی من نیز مانند اتومبیل و موتور سیکلت و سعی کنید برای توسعه و ذهن شما را و تعجب می کنم که چیزهای جدید من هرگز تلاش نکرده است.

در یک رابطه, من می خواهم به یک با زن من به عنوان من با همین طرز فکر است

در دنیای من وجود ندارد خدمتکار یا مرد شکارچی من اصلا حوصله و اغلب به شگفتی و ضربه من نیز بسیار خلاق است.

و من به دنبال یک زن است که در مورد همان است که من مراقبت

About