آدرس و شماره تلفن در سوئد

تلفن تماس در سوئد یکی از قدیمی ترین و توسعه یافته کاملا. تلفنهای عمومی در حال نصب در همه جا: در مترو سکس در مغازه سکس در هتل ها و در دفاتر پست و در خیابان. ترین ماشین آلات را در کارت های اعتباری و کارت های تلفن همراه. در ایستگاه های راه آهن و فرودگاه هستند و همچنین کسانی که قبول سکه, تاج, حداقل هزینه یک تماس: تاج. کارت تلفن برای تاج می تواند خریداری شده در روزنامه ها و توتون و تنباکو کیوسک های سوپر مارکت ها و ادارات پست. کارت ارزش مربوط به پرداخت می شود. شما…