آشنایی با یک مرد و یا یک زن از نروژ, سوئد, فنلاند, آشنایی یک زن, دوستیابی, فنلاند قدمت یک مرد

اشعار عاشقانه زیبا — موضوع درخواستی در میان شاعران و خوانندگان — با توجه به آمار بیش از فقط نوشتن شعر در مورد عشق, عاشق یا معشوق. تقریبا هر کس در اوایل جوانی سعی کردم به سرودن غم انگیز عشق, اشعار کوتاه و یا بلند به رسمیت شناختن اختصاص داده شده به»او»یا»او»است. اشعار به یک زن متاهل, من نمی توانم برای خطوط. آیات بهتر است بیشتر لازم است. آنچه در واقع به نوشتن اشعار به زنان متاهل است. شما به من گفت که بیش از یک بار وجود دارد که بدون نیاز ما نه کودکان. من را ببخش دیدن شما…