آمریکایی چت, رئال چت تصویری با خارجی ها

آنها با خوشحالی می پذیریم به شما بگویم در مورد سنت های تعطیلات و بسیاری دیگر. بله شما فقط تصور کنید که چگونه بسیاری از چیزهای جدید و جالب را به شما بگویم همراه خود را. و همچنین شما قادر خواهید بود به بگویید که چگونه شما زندگی خودتان بگویید در مورد میهن خود در مورد خانواده اش. شما خواهد شد بحث در مورد همه موضوعات جالب: مد نشان می دهد بحث, حیوانات, سیاست, فیلم, موسیقی ، به اشتراک گذاری با یکدیگر کار خلاق خود را (آهنگ و شعر و نقاشی و عکس و غیره.), در مورد دستاوردهای خود را…