آنها را جستجو و آن را بر روی یک سایت دوستیابی

یک شاهزاده خانم زیبا است که به دنبال یک مرد جدی در یا ونتو یک یا جدا یا ناراضی با دوستی. من یک زن هستم قد بلند و باریک و سنگین با موهای تیره با یک برونگرا باز و فارغ از خود طبیعت است. من یک زن هستم از سالها جدا از ساردینیا, زندگی در توسکانی. من به دنبال یک مادر و صمیمانه و مهربان دوست. من به دنبال یک رابطه, اما زمانی که او به دنیا آمد متاسفم. من پاسخ نمی ناشناس. من از ترجمه من (آپولیا, و باسیلیکاتا). من یک زن که به تنهایی زندگی می کند در…