اخبار در سوئد از سوئد

شنوندگان عزیز بازدید کنندگان به سایت ما در اینترنت و گروه در و نهایی نشان می دهد است سپس شش وجود دارد از ما سوئدی نسخه یک قسمت از رادیو سوئد — اخبار به هشت زبان, که به نوبه خود بخشی از سوئد شرکت پخش رادیویی (.). تامین مالی مثل همه سهم برای تلویزیون, آنها ملزم به پرداخت تمام ساکنان که با استفاده از تلویزیون برای تماشای تلویزیون است. همه رادیو سوئد و رادیو سوئد به طور خاص است یعنی پخش خدمات عمومی و غیر تجاری رادیو, جایی که تبلیغات ممنوع است. ما در یک موقعیت برای هر یک از…