ارائه خدمات. لیستی از آگهی در سوئد

تمام بخش های این, آگهی, آگهی متنی ایجاد شده توسط سوئدی بازدید کنندگان برای کف و در نتیجه دولت از پالما مسئول محتوا و اعتبار نشان داد اطلاعات. دولت انجام دوره ای حسابرسی از صحت تبلیغات و حق حذف بدون اخطار. در آن ممنوع است به انتشار تبلیغات که مطالب خلاف قانون در سوئد. اما دولت قادر مطلق نیست و چک کردن تمام تبلیغات غیر ممکن است. بنابراین چند قوانین برای خوانندگان از تبلیغات. از امیدوار کننده ارائه بیشتر احتمال تقلب. مردم هوشمند نگه داشتن اسرار خود را مخفی سود و نه به اشتراک گذاری با هر کس در نشان…