ازدواج در سوئد: چگونه برای ازدواج با یک مرد سوئدی

سوئد در درجه اول یک کشور قوی و آرام و با اعتماد به نفس مردان است. این اسکاندیناوی دولت نمی خواهد نام یک مقصد توریستی محبوب و اصلی آن دارایی مردم است. و آن را باید به ذکر است که سازمان های دولتی در حال انجام همه چیز را به مردم محلی زندگی می کردند به خوبی. به طور کلی استاندارد زندگی و تضمین های اجتماعی در میان بالاترین در جهان است. همه این عوامل را ازدواج در سوئد یک گزینه بسیار جذاب برای تنهایی ، اما نمی خواهد زندگی مشترک غیر ممکن است تفاوت از ذهنیت است. و است…