اطلاعات در مورد ارتباط اسکایپ با اسکایپ

اسکایپ در حال حاضر بخشی از مایکروسافت است و این فقط آغاز است اسکایپ طراحی شده است برای کوتاه کردن فاصله زمانی که شما در حال حرکت هستند. به اشتراک گذاری پیام ها, تماس ها و ویدئوها در اسکایپ باعث می شود آن را آسان برای به اشتراک گذاشتن تجربیات با عزیزان در هر کجا که هستند. با اسکایپ شما می توانید به اشتراک گذاشتن یک داستان جشن تولد, یادگیری زبان, برگزاری یک دیدار و گپ زدن با همکاران — اساسا شما می توانید آیا تمام کسانی که هر روز چیزهایی است که شما نمی توانید به تنهایی. شما می…