اوراق قرضه قیمت و عملکرد: شما می دانید که این روابط است

اگر فرود آمد شما در این مقاله ماه یا سال پس از آن منتشر شد شما دقیقا نمی فرار. ما قبول اوراق قرضه با ده سال سررسید که نقل قول شده و در آن بهره تعلق گیرد هر سال است. این به این معنی است که در هر زمان داده شده است وجود دارد یک تحول بازار اوراق بهادار با خطر مشابه و مشابه بلوغ. کاملا به سادگی در بازار یک سرمایه گذار همیشه می توانید خرید یک ده سال امنیت می پردازد که در هر سال است. البته با شبیه اوراق بهادار است که در گردش هستند و هیچ…