اولین ویدیو من در زبان انگلیسی! تور — یوتیوب

سلام بچه ها! این اولین ویدیو من در من انگلیسی کانال یوتیوب من ادامه خواهد داد برای آپلود تمام تمرینات من در این کانال این کانال را بیشتر از یک با بسیاری از سیاهههای مربوط و بیشتر فیلم های شخصی. ایده این است که شما باید بدانید که من بهتر! من امیدوارم که شما آن را درک لطفا نظر خود را در زیر آنچه شما می خواهید در آینده را ببینید! در این ویدیو به معرفی من من کمی و نشان می دهد در اطراف شما در باشگاه من آهن. با این نسخهها کار در اینجا در گوتنبرگ جایی که…