ایتالیایی درس: آمریکا اونا لاتکس, هاردکور, ایتالیایی

این یک پیش نمایش از»اونا لاتکس, هاردکور, ایتالیایی» هنگامی که در رم انجام آنچه رومیان انجام دهد لاس زدن با زنان و ماندگار شود بدون اینکه بیش از حد تهاجمی است. به شما خواهد آموخت که به درخواست اگر شما می خواهید یک نوشیدنی است که اگر او با کسی که اگر او دارای یک پسر و خیلی بیشتر. داشتن در ذهن نه تنها ایتالیایی کلمات و شاید شما خواهد آموخت که برای پرداخت بزرگ او تعارف در ایتالیایی (و اگر شما موفق لبخند او اعتماد به نفس خود را — شما در حال حاضر در نیمه راه وجود دارد….