بهترین مکان برای دیدار با زنان ثروتمند. سمت

به دلیل بحران مالی و بیکاری است که غربی ها به دنبال غنی دختر و همسران. زنان ثروتمند زیادی لازم نیست. آنها باید مناسب و زیبا و هوشمند. حتی اگر شما به عنوان زیبا به عنوان براد پیت بعید است که شما قادر خواهد بود برای دیدار با یک دختر ثروتمند در زندگی روزمره است. غنی دختران خود را دوست دارم زیبا از اتومبیل های لوکس است. اتمام»سالن زیبایی ماشین». جوان ثروتمند با دختران می خواهم برای قرار دادن سنگ های براق بر روی ماشین خود را. زنان مسن تر خواهم به بازدید, مرسدس بنز, نمایشگاه ماشین و مد نشان…