به ازدواج با یک مرد سوئدی ، چه مرد سوئدی

نام من است من در سوئد زندگی می بیش از یک سال به دانشگاه رفت و در سراسر پل از کپنهاگ. به طور کلی در کشورهای اسکاندیناوی زندگی می کردند بیش از چهار سال است. برای آژانس ازدواج آماده کردم یک سری از مقالات در مورد اسکاندیناوی فرهنگ است. من قصد دارم برای به اشتراک گذاشتن مشاهدات و تجربه دوستان خود. ضمنا من به تازگی از بازگشت وجود دارد بنابراین اطلاعات است که هنوز بسیار تازه است. نمی دانم چگونه من زنان سوئدی برای بالا بردن چنین مردان, زندگی در سوئد, من همیشه می خواستم برای باز کردن راز خود…