به اشتراک گذاشته شده جریان فیلم در مورد نظارت

هوشمند و شوهر اریک و آنا به همراه دختر خود اجازه تصمیم به شهر برای زندگی در اریک ویلای بزرگ در یک منطقه منحصر به فرد از کپنهاگ. دوستی و عشق و اتحادیه همزیستی زیر یک سقف اما در یک رابطه است که به طور غیر منتظره ای قرار می دهد و جامعه را و زندگی را به آزمون. تماشای فیلم بهترین مکان برای تماشای همه فیلم در جهان بدون مرز, بدون پرداخت, و بدون داشتن هزاران نفر از تبلیغات مختلف خونریزی. هدف ما این است که برای گروه فیلم کمتر قابل مشاهده است و بیشتر قابل رویت را با…