تصویری با عکس برای ایجاد فیلم خود را با عکس, موسیقی و فیلم

در حال حاضر نصب ویرایشگر ویدئو بر روی یا خود را, واردات عکس و یا فیلم های انتخاب موسیقی پس زمینه و ایجاد فیلم مانند یک حرفه ای در کمتر از چند دقیقه. برای شروع ویرایش ویدئوها, کشیدن و رها کردن آنها را بعدا در گاهشمار بخش از برنامه است. حرفه ای اضافه کردن اثر گذار (بین عکس), تاثیر موسیقی متن و جلوه های ویژه. هنگامی که شما ایجاد یک ویدیو با عکس, شما می توانید همچنان به صادرات فیلم به کامپیوتر. با کمک این فیلم در حال حاضر شما می توانید ایجاد حرفه ای فریم از عکس های خود…