تصویری جلسات. معرفی تصویری -یوتیوب

این بازی آمد از گران یکی از قدیمی اما برای هر کسی که تلاش کرد آن را به عنوان یک کودک شما نمی تواند خسته و کشف چیزهای جدید در هر زمان تا زمانی که شما همه آنها را کشف. تصویری آشنایی یک پسر با موهای صورتی استفاده می شود که برای زندگی در طبیعت و بدون بستگان و اگر نه با خاطرات قدیمی در سمت چپ توسط پدر بزرگ خود را: یک دستبند طلا. ما به یاد داشته باشید هر چیزی یک روز در حالی که او با خوردن بی سر و صدا او را دیدم یک غیر نظامی…