ثبت نام دانشگاه لوند

شما باید ثبت نام در این آموزش قادر به شرکت در آموزش و آزمون را با دقت از آنچه امر برای آموزش های خود اگر شما یک کاربر ثبت نام شده شما در معرض خطر از دست دادن نقطه خود را! ثبت نام شما ساده ترین راه را بر روی وب در پورتال هنگامی که موسسه شما باز است برای وب سایت ثبت نام. به منظور قادر به ثبت نام در پورتال دانشجویی, شما باید یک حساب دانشجو. دانش آموز خود حساب ایجاد شده است چند روز بعد از شما دریافت دوم اطلاع رسانی از پذیرش. هنگامی که حساب کاربری…