جلسه ای در ایتالیا

چگونه به کار به عنوان یک مدیر کل در ایتالیا. برنامه ریزی تعطیلات در ایتالیا ؟ می خواهم شما را به برخی از زمان و شاید انجام کاری با.? آیا شما فکر قدمت یک ایتالیایی ؟ امروز آنها آموزش به شما برخی از چیزهایی که شما نیاز به دانستن در مورد شما دوست پسر یا دوست دختر. باید یک تاریخ خوب است.»اگر او می گوید: من فقط در بر داشت شخص دیگری»من با به ساقه یک ویدیو در مورد برخی از ایتالیایی کامیون وانت. ما جالب ترین چیز است. در نهایت فشار قرار دادن زنان ایتالیایی. چگونه دختران و زنان…