حقایق در مورد سوئد و سوئدی ها چشم (عکس)

هر منطقه خود را گرفت معمولا آن را اعراب یا کردها وضعیت شبکه های اجتماعی مانند ، سوئدی ها معمولا نوشتن در مورد چیزهایی مانند که به نظر می رسد بسیار مضحک و ساده لوحانه است. برای مثال می نویسد:»امشب خواهد بود, پیتزا, با, برای انتقال از بت سرد است.»به طور کلی در نوشتن تمام لحظه وقایع در زندگی است. سوئد وجود دارد به دو زبان هر دو آسان و دشوار است. معمولا جمعیت استفاده نمی کند»سخت»کلمات در گفتار روزمره و اغلب نه می دانید معنای این کلمات. و اگر شما در یادگیری چند کلمه و چوب آنها را در…