دانشکده سوئدی برای مهاجران آموزش بزرگسالان در سوئد

سلام بینندگان عزیز تمام شرایط ما در حال حاضر به نوبه خود به ما دوم بخشی از این مصاحبه. در مدرسه در واقع چیزی بیشتر برای گفتن. نمایش خوب از مصاحبه