در ایتالیا-زبان و فرهنگ و لباس و برچسب

خوش آمدید به راهنمای ما به ایتالیا موقعیت: جنوب اروپا مرز اتریش متر, فرانسه, متر متر سان مارینو متر اسلوونی متر سوئیس متر ساله قومیت های: ایتالیایی (شامل گروه های کوچک از آلمان و فرانسه و آلمانی-ایتالیایی ها در شمال و آلبانی و یونان-ایتالیا در جنوب) دین: عمدتا کاتولیک پروتستان و جوامع یهودی و یک جامعه رو به رشد مسلمان مهاجران ایتالیایی است که زبان رسمی ایتالیا و جمعیت های ایتالیایی زبان مادری. حدود نیمی از جمعیت صحبت می کند منطقه ای گویش به زبان مادری خود. بسیاری از گویش های غیر قابل درک هستند به یکدیگر هستند و در…