در سوئد آنلاین

جشن سنت لوسیا است که بخشی از کریسمس ظهور فصل است. جوان مسیحی لوسیا زندگی می کردند در پایان قرن سیراکیوز و شهادت در طول آزار و اذیت زیادی از امپراتور دیوکلسین در مسیحیان است. این موضوع را در فصل تابستان از ساکنان پایتخت سوئد ساده است: به شرق استکهلم امتداد همان نام استکهلم, از الجزایر است و هیچ چیز کوتاه از هزاران جزیره با صخره های زیبا, تابستان, کلبه تفریحی و عالی سواحل شنی. این عکس که طلایی وجهی تخم مرغ می ایستد در میان برف تندرا شبیه به اولین فریم از فضای هیجان انگیز در مورد زمان بی…