در سوئد آنلاین رایگان جریان سوئدی تلویزیون تاریخچه تلویزیون در سوئد

توسعه تلویزیون در سوئد آغاز شد و در اوایل سال های و — در این کشور پخش شد تنها در تصویر سیاه و سفید اما از ماه آوریل این سال در سوئد رسما راه اندازی شد تلویزیون رنگی. سوئد یکی از اولین کشور در جهان که در آن او شروع به دیجیتال پخش تلویزیون در ماه آوریل سال که منجر به افزایش در تعداد کانال. تهیه یک ترک کامل از فرمت آنالوگ آغاز شده در سوئد در ماه سپتامبر سال هفتم و در ماه اکتبر سال این روند به پایان رسید. سوئد رایگان تلویزیون آنلاین نیز به خوبی توسعه یافته…