در سوئد. ازدواج یک مرد سوئدی — بین المللی سایت دوستیابی

سوئد کشوری در شمال اروپا واقع در شرق و جنوب شبه جزیره اسکاندیناوی. منطقه در سوئد در رتبه سوم در میان کشورهای اروپای غربی و پنجم در میان کشورهای در سراسر اروپا است. در غرب سوئد مرزهای نروژ (مرز ظهر متر) در شمال-شرق فنلاند (متر) و از شرق و جنوب آن را شسته با دریای بالتیک و خلیج. با وجود محل در عرض های جغرافیایی شمالی, سوئد یک کشور از آب و هوای معتدل با با توجه به خلیج فارس در جریان است. شمال غرب و مناطق شرقی کشور سوئد از اقیانوس اطلس باد محافظت از اسکاندیناوی کوه به طوری…