در لندن ملاقات با تلفن و عکس

من یکی خوب است.) یک مرد در زندگی نخست پس به صحبت می کنند. من احساس می کنم یک اقیانوس تنهایی. من می خواهم برای پیدا کردن محبوب من, من فقط یکی. نوشتن در, دختر با من تماس بگیرید. من یک اپراتور است. سرگرمی بسیاری از صنایع به سفر. من از عبور از ایالات متحده است. من به شما پاسخ به تمام سوالات خود را. من مشغول به تحصیل در مدرسه کسب و کار تجارت. دوستداران بافتنی مطالعه و اینترنت است. دوستانه و مودب حساس متعادل با یک حس شوخ طبعی است. درست مثل هر کس دیگری اما در یک…