در مورد برخوردهای عجیب و غریب و در سوپر مارکت (تصویری) — محل سکونت

سوپر مارکت نیز نشان از معمول اما بین ادارات شما اغلب در سراسر انواع هستند که واقعا استثنایی: مردم با شلوار دم یا که قدم بر روی یک اسب در فروشگاه لباس زیر با یک کلاه گیس برای مغلوب ساختن پیشی جستن و یا در سبک تینا ترنر. افرادی که پیاده روی با دم خود را چسبیده از شلوار خود را و یا که قدم بر روی یک اسب در فروشگاه لباس زیر با یک کلاه گیس برای مغلوب ساختن پیشی جستن و یا در سبک تینا ترنر. لطفا سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای اطلاعات بیشتر