زبان سوئدی: انتخاب بهترین منابع برای مطالعه

این هشتمین پست در انتخاب خوب از زبان منابع در اینترنت (لینک کلیک کنید برای دیگران باز خواهد شد در چند روز آینده این کار و پس از آن نوشته های میوه از خرد جمعی از شرکت کنندگان در بهار و تابستان ماراتن از بچه ها به اشتراک گذاری واقعا خوب و دوست داشتنی موجود و منابع ثابت (و نه فقط مجموعه ای از آدرس ها) با تشکر از شما که شما می خواهم آنچه که من انجام دهد) و حتی سردتر خواهد بود اگر شما و لینک به گروه من»سوئد تصویری دوستیابی»را ترک خواهد کرد, به عنوان آنها می…