زبان سوئدی دوره های آنلاین به صورت رایگان

دوره های ما طراحی شده برای کسانی که می خواهند قادر به درک و برقراری ارتباط در یک زبان به سرعت. بدون نیاز به یادگیری گرامر و تلفظ می گویند, کودکان, روشن اثبات شده است. مطالعه زبان در کتاب مگر اینکه شما یک متخصص در فونتیک است تقریبا غیر ممکن است. به همین دلیل ما آموزش روش بر صدا و تصویر. نوشتن تنها پشتیبانی برای تلفن های موبایل و تصاویر. در مرحله اول نمی خواهد خواندن متون شما فقط باید به گوش دادن. من گوش می بینم من یاد بگیرند