ساعته چت تصویری شب, رولت, چت

وقتی که من یک وظیفه داده شد برای نوشتن یک مقاله در مورد شب چت تصویری در کار من تصمیم به آزمایش و اقامت در رولت چت برای یک روز بدون استراحت.»بیایید ببینید که چگونه شما را تحمل صحبت کردن است.من نمی گویم که بدون خشم. برای تمام اشتیاق من برای من و شما نمی توانید با من تماس فوق العاده خوش مشرب فرد است. البته من دوستان اما من سعی کنید به آن را محدود. کار من هم هیچ ربطی به مردم و یا متون و من تنها بیرون رفتن با یک ویرایشگر بدون کار. بنابراین چشم انداز ساعته…