سوئدی در اسکایپ. یک مطالعه سوئدی زبان از راه دور با یک حرفه ای مدرس

زبان سوئدی در جهان صحبت کردن تنها در حدود میلیون نفر, اما آن را کاملا مشترک در اسکاندیناوی: بنابراین شما می توانید درک در دانمارک و فنلاند و سوئد است که زبان رسمی است. این زبان متعلق به اسکاندیناوی از گروه ژرمنی زبان های. زبان سوئدی به گروه لهجه بنابراین گویش در جنوب سوئد ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت از قسمت مرکزی آن است. اما برای یادگیری زبان سوئدی در اسکایپ بسیار ساده است پس از همه, در سوئد وجود دارد دو جنس: مشترک (مرد و زن) و متوسط و شده اند وجود دارد هیچ مورد. بودن زحمت…