سوئد رادیو و تلویزیون

سوئد و رادیو و تلویزیون آنلاین رادیو — رادیو سوئد در ساده سوئد تلویزیون اینترنتی. زمینی تلویزیون ژانویه سال در سوئد متوقف شد پخش آنالوگ زمینی تلویزیون این کشور روشن به تلویزیون دیجیتال. رادیو و تلویزیون انجام می شود در استانداردها — و عمدتا به صورت رمزی. دسترسی رایگان تنها چند کانال — کانال محلی (در برخی مناطق) وزارت امور خارجه کانال های تلویزیون منتقل می شوند در تکه تکه کردن فرم اما صاحبان گیرنده های تلویزیونی حامل ‘تلویزیون مجوز’ در مقدار یک سال (تا ماه ژوئن سال جاری مالیات نیز پرداخت شده توسط کاربران از کامپیوتر)