سوال و جواب. چگونه برای به دست آوردن تابعیت سوئدی. چگونه برای آشنایی با این مرد سوئدی ، — آنلاین ویدئو

مدتها در انتظار پرسش و پاسخ مانند اسکاندیناوی برنامه ریزی یک سفر کسب و کار. عشق حقایق جالب در مورد زندگی در سوئد. عضویت در این کانال می شود و اولین بار به دانستن در مورد فیلم های جدید. کمی در مورد من: من زندگی و نفس کشیدن استکهلم — از دوران کودکی تا به امروز. من متولد شد و در مسکو زندگی می کردند برای سال های بسیاری در اسرائیل و در حال حاضر در سوئد. در اینجا من در مورد چگونه من نقل مکان کرد و به همین دلیل است. در کانال من بحث در مورد استکهلم, کارآفرینی,…