عکس ها و ویدئوها از سوئد در گالری

این شوق از سوئد متولد شده است در دوران کودکی در میان رانده خواندن کتاب توسط آسترید لیندگرن و سلما پس چه واقعی, سوئد سرگردان در پیچ و خم آینه از هزاران نفر از حرفه ای لنز قرار دادن کتاب راهنما و آماده سفر در مسیرهای پناه نیلس: حتی بهترین عکس ها از مناظر سوئد عبور نمی نبض زندگی سحر و جادو پادشاهی پنهان لایه های متعدد از تبلیغات براق