فمینیسم در سوئد, کار, در, ازدواج, پدر و مادر

من باید شروع با تجربه من با فمینیسم در سوئد. این اتفاق افتاد در اولین بازدید من در اینجا. من وارد سوئد در ارز کارآموزی در زبان سوئدی. من فرستاده شد به زندگی در شمال کشور و در مدرسه ملی در نزدیکی شهر اومئو. من صرف یک کل ترم. در هفته اول کلاس ما گرفته شد در یک سفر کمپینگ در کوه های سوئد. ما به ارمغان آورد در لاپلند در مرز با نروژ است. من می خواهم به می گویند که همراه با من در همان زمان به او آموزش دیده دیگری سوئدی صحبت کردن دختر بچه از سوئد….