مردان و شرکت های تلویزیون, ویدئوها, اطلاعات در مورد شرکت ها و شخصیت های اصلی

تلویزیون یک رسانه پلت فرم برای موضوعی پایدار و تصویری مشاوره. تولید شده برای بهبود شخصیت های اصلی, حوادث, فرهنگ و نوآوری بالقوه تعالی در زمینه های مختلف از شرکت ایتالیایی کمک آن خود را به ترویج و افزایش دید خود تصویب و محبوبیت در اینترنت. تولید پخش اخبار که سند فعالیت, ارائه, اطلاعات, توضیح جدید محصولات ارائه شده در نمایشگاه, حوادث و یا هر مناسبت دیگر شایسته ارتقاء. دید از روزنامه نگاری در کانال تلویزیونی»مردان شرکت»رایگان است در حالی که اجرای با»در لی»وارد فاز توسعه است که تحت پوشش تمام شراب بخش از منطقه که در آن شرکت های…