مردم بدون مرز — عجله

سلام به همه زرق و برق دار!!!! خدا آنچه من اشتیاق به صحبت کردن با شما در این مورد. آیا تا به حال شده با کسی که رفته بیش از حد است ؟ در حال حاضر من صحبت کردن در مسائل اساسی: خوردن آب نبات خود را? چیزی قرض بدون سمت چپ به عقب ؟ است ؟ معمولی ؟ چیزی گرفته شده است که در شماست ؟ و که در آن شما ایستاده و به جرات صحبت کردن. چگونه شما در حال رفتن به می گویند ؟ در این ویدئو صحبت من در مورد افرادی که بیش از حد. امیدوارم…