مستقیم قدمت: تنها ؟ دیدار با مجرد دیگر به دنبال عشق — ثبت نام رایگان

ما یک عضو آنلاین انجمن که قرار بود برای اطمینان از بالاترین استانداردهای رفتار با قدمت ارائه دهندگان خدمات, خدمت, انگلستان است. به عنوان عضو ما باید مناسب و موثر ترتیبات برای رسیدگی به شکایات و سوالات. این فراهم می کند اطلاعات کلی در سوالات رایج کاربران در مورد خدمات دوستیابی اما نمی خواهد به طور مستقیم با شکایت فردی که به درستی مسئولیت شرکت های عضو. نظارت تحقیقات و و مسائل مربوط به آن این شکایت مربوط است. آن می تواند دخالت کند اگر آن را می بیند روند نگران کننده و یا مسائل جدی از نگرانی. برای کسب…