من می خواهم در سوئد

حقایق در موردپس از آن من می خواهم به آن را بررسی و تشریح پادشاهی کهن سوئد یکی از کشورهای توسعه یافته است و یکی از اولین مکان در جهان برای کیفیت و استاندارد زندگی. سوئد در دریای بالتیک با منظره جزایر سرسبز جنگل های عمیق دریاچه اسکاندیناوی کوه با اسکی و البته لاپلند. بنابراین در زمستان این کشور به معنای واقعی کلمه تبدیل به یک افسانه. راه رفتن را از طریق خیابان های زیبا از استکهلم, آن سخت است برای مقاومت در برابر وسوسه به نگاه در یکی از کافه های متعدد که در آن بوی شراب تازه رول…