پزشکی راهنمای انگلیسی برای پزشکان خارجی

پزشکی فارسی است که با هدف خارجی, پزشکی, پزشکان که در حال حاضر فعال و یا در مورد به دنبال کار در سوئد مراقبت های بهداشتی. برخی از بخش نیز اختصاص داده شده به پزشکی, زبان, تمرینات, توضیحات روی کلمه تشکیل و اختصارات رایج است. شما می توانید گوش دادن به صورت رایگان بر روی دیالوگ در اینجا. به لطف جیب دستی اندازه و منظم آن, نقد و بررسی این کتاب در خود جای داده در . نویسنده ترز دسکرو ورنر است که پس از چندین سال یک معلم در دوره های مختلف در سوئد خارجی برای پزشکان و دندانپزشکان…