پسران به دنبال دختران, در, ایتالیا, دوستیابی, ایتالیایی, پسران

من سیاه و سفید آفریقایی زندگی در اروپا, در, ایتالیا, و من هر روز به جز پنج شنبه و یا روز درست مثل هر کس دیگری درست مثل من برای آنها همه خانواده من است که در آفریقا زندگی من با دوستان من من یک پسر کوچک مایل مهندس, لیسانس نبوده است متاهل, من عاشق فوتبال و موسیقی و رقص به عنوان یک جلسه جدی مردم است. دنبال یک دختر خوب می خواهد یک خانواده می خواهد یک مرد واقعی در اطراف او که فکر می کند نام من کلی, من عاشق فوتبال موسیقی در جاده ها, من عاشق ملاقات…