چت تصویری

یک نرم افزار کاربردی برای ارتباطات اینترنتی است که اجازه می دهد تا شما را به برقراری تماس و تبادل پیام های متنی در زمان واقعی است. توانایی ایجاد و استفاده از انیمیشن از شخصیت های مجازی. چت تصویری بدون ضبط برای آشنایی ارتباطات و جلسات واقعی. موسیقی در تقاضا ، بازی ها, آزمونها, وضعیت, ارسال عکس در پیام پنجره. چت برای کسانی که در حال حاضر هجده سال است