چت تصویری (ویدئو کنفرانس)

برای تشخیص مشکلات احتمالی در پیش ما یک تست تصویری چت در اگر هیچ مشکل بزرگ در این آزمون می تواند در نظر گرفته به تصویب رسید اگر مشکلی وجود دارد, شما می توانید استفاده از: هنگام چت در حال کار کلیک کنید و تست کنید. اگر این مقدار برابر است یا می آید نزدیک به صد سپس پردازنده نمی تواند مقابله و مجبور به استفاده از یک کامپیوتر دیگر. اگر مشکل این است که عملکرد کامپیوتر را بهبود بخشد فیلم با کیفیت, توصیه ما به تغییر ارائه دهنده