چه در سوئد ، — سوئد

که می توان گفت از تجربه شخصی چقدر ناز است او در سوئد دختران و چه اجتماعی. واقعا فقط ملاقات در یک بار, به عنوان مثال, و به همین ترتیب پس از آن. در عین حال من هنوز هم نمی توانید تصور کنید یک اقامت آرام در برخی از روستای کوچک در ساحل که در آن وجود دارد فقط, دریا, امواج و ساحل. من قطعا نیاز به یک شماره در این شهر از مزایای شهر: شهر بسیار جالب با تاریخ آن است. وجود دارد بسیاری از فرصت ها و مکان های مختلف که در آن شما می توانید بروید. بسیاری…