چگونه از به رسمیت شناختن یک دختر

مردم در آن طول می کشد شجاعت به دیدار با یک نماینده از جنس عادلانه تر است. اما ما باید در حال حاضر. در زیر شما را پیدا خواهد کرد یک راه برای دیدار با یک دختر. همین حالا درخواست یک دختر چنین پیش پا افتاده سوال به عنوان شما می خواهم به ملاقات او اما اجازه دهید سعی کنید برای رسیدن به می دانم که شما و افراد دیگر. در پایان در اکثر موارد شما رد خواهد شد به جای رفتن به بانو سلام می گویند و به او بگویید که شما می خواهم به خرید یک بستنی یا…