چگونه با یک دختر در سوئد-رازهای کلش وانت

قبل از اینکه شما ضربه زدن یک دختر در خیابان, ایجاد یک مرد جذاب است که هیچ کس را رد. آنچه که من باید انجام دهید برای این منظور ؟ چوب ساج یک زن و شوهر از چیزهای کوچک و پیروی از این قوانین: هیچ دیدار خواهد کرد در خیابان با کسی که به نظر می رسد بی حرکت دست و پا چلفتی و کمی»مشکوک»است. ما در حال صحبت کردن در مورد گران قیمت مارک محصولات (حتی اگر آنها را آزار) اما به خوبی ترکیب عکس. زنان درک حس سبک و بصری جلسه خواهد جلب توجه یک مرد با سلیقه…