چگونه با یک دختر: مراحل (در تصویر)

یکی از بهترین جنبه های مرد بودن آشنا شدن با یک دختر. هر کس روش خود را, اما شما باید به آنچه که با این نسخهها کار بهترین برای شما. شما نمی تواند پیش بینی زمانی که شما دیدار با فرد مناسب ، این مقاله به شما نشان دهد چگونه به انجام این کار. یکی از بهترین جنبه های مردی که ملاقات با یک دختر. هر کس روش خود را, اما شما باید به آنچه که با این نسخهها کار بهترین برای شما. شما نمی توانید پیش بینی زمانی که شما دیدار با فرد مناسب ، این مقاله به شما…