چگونه برای ایجاد یک نمایش اسلاید با استفاده از

اگر شما می خواهید برای ایجاد یک نمایش اسلاید از عکس های دیجیتال با ما شما می توانید ایجاد یک نمایش اسلاید با مختلف انتقال بین تصاویر, زیرنویس یا نظر جلوه های تصویری و آهنگ های صوتی. اول از همه واردات لازم است عکس ها و فایل های رسانه ای (برای مثال قطعاتی از فیلم یا آهنگ های صوتی به عنوان موسیقی پس زمینه) و محل آنها را در جدول زمانی داستانپردازی. با کلیک بر روی استوری بورد دکمه را بر روی جدول زمانی به سوئیچ به استوری بورد مشاهده است که نشان دهنده منظور از اضافه شدن عکس ها….