چگونه برای شروع در سوئد — به عنوان خوانده شده آنلاین به صورت رایگان مجله برای تمام خانواده

تصور کنید که شما در سوئد. مطمئن باشید تمام مقالات رسمی دریافت حق اقامت در خاک این کشور است. گام بعدی است که باید گرفته شود این است که می گویند شخصی و اجتماعی است. ما شما را تشویق به تبدیل شدن به آشنا نه تنها با مردم با آنها شما می توانید برقراری ارتباط در زبان مادری خود را, اما در درجه اول با مردم بومی است. البته اینکه یک تازه کار است که همیشه و در همه جا دشوار است. به خصوص در سوئد و محلی است که گاهی اوقات بسیار دشوار است به درک. اما این کمک…